INTERNÍ SDĚLENÍ č. 01/2003
Politika jakosti

Firma Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav se sídlem v Chodově u Domažlic podniká již od roku 1992 jako fyzická osoba v oblasti stavebnictví v oboru pozemní stavitelství a vodohospodářské stavby.

Posláním firmy v oblasti jakosti je trvalé zlepšování poskytovaných služeb tak, aby potřeby našich zákazníků byly plně uspokojeny a tím byly zabezpečeny přiměřené výnosy pro další rozvoj firmy.

Podnikatelská filosofie, která vychází z reálného hodnocení vnějšího prostředí a vnitřních podmínek firmy je prezentována prostřednictvím těchto záměrů:

1.  Prvořadým záměrem firmy je dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti našich
     zákazníků z hlediska kvality a termínů poskytovaných dodávek a služeb.

2  Při získávání zakázek se orientujeme jak na soukromé, tak i veřejné zakázky.

3.
 Při poskytování našich služeb se vždy orientujeme na nejnovější poznatky v oboru
     pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb.

4.  Svým partnerům zaručujeme seriózní smluvní vztah a vysokou odbornou úroveň.

5.  Snažíme se nabízet komplexní služby při realizaci staveb i jejich administrativním
     zajištění.

Tuto koncepci a zásady její realizace vyhlašuje vedení firmy s přesvědčením, že bude správně pochopena a podporována všemi zaměstnanci firmy a přijata všemi našimi zákazníky.

Hodnoty

Naši zaměstnanci jsou zdrojem síly a rozvoje firmy. Určují pověst firmy a jsou rozhodujícími lidskými hodnotami. Proto budeme podporovat jejich osobní rozvoj a sociální jistoty.

Základní principy

Zaměření na zákazníka
ve všem co činíme je zákazník rozhodujícím prvkem. Jeho zájmy a potřeby jsou prvořadé,
náš cíl je poskytnout mu lepší služby než naše konkurence.

Vedení a řízení zaměstnanců
vedení firmy vytváří a udržuje takové pracovní prostředí, které umožňuje zapojení všem zaměstnancům při dosahování firemních cílů.

Zapojení zaměstnanců
zaměstnanci jsou základem firmy, kde platí vzájemná důvěra a respekt.

Trvalé zlepšování
je naším základním cílem a zároveň základem našeho úspěchu.

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
vedení firmy před vydáním každého důležitého rozhodnutí důsledně analyzuje všechny dostupné relevantní údaje a informace.

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
firma se zaměřuje na budování dlouhodobých vzájemně prospěšných dodavatelských vztahů
se všemi strategickými partnery.

Ing. Oldřich Kovařík
majitel firmy
    


© VOKO reklama 2005 | Všechna práva vyhrazena | webmaster