OBOR PŮSOBNOSTI
Pozemní stavitelství

• Rodinné a bytové domy
• Rekonstrukce objektů
• Výrobní skladové objekty
• Prodejní prostory a zařízení staveb
• Zateplení objektů
• Sanace zdiva
• Terénní úpravy
• Zámkové dlažby, komunikace

Vodohospodářské stavby

• Čistírny odpadních vod
• Inženýrské sítě - vodovody, kanalizace
• Bazény, jímky atd.

Projektová činnost ve výstavbě

Vyhotovení projektových dokumentací v oboru pozemní stavitelství a vodohospodářské stavby.

Projektové dokumentace jsou zhotovovány včetně vyřízení potřebných povolení - územní řízení o umístění stavby, stavební a vodoprávní povolení, nakládání s vodami, případné vyřízení výjimek souvisejících s plánovanou stavbou

Inženýrská činnost ve výstavbě

kompletní služby od ...

- zaměření staveniště
- zjištění vlastnických vztahů
- zajištění územního rozhodnutí
- vynětí ze ZPF
- povolení sjezdu ze stávající komunikace
- stavební a vodoprávní povolení
- podklady pro výběrové řízení
- podklady pro kolaudaci
- skutečné zaměření, geometrické plány

© VOKO reklama 2005 | Všechna práva vyhrazena | webmaster